DR. HEGEDŰS LORÁNT MEGJELENT KÖNYVEI

Míg tart a ma /1990/

A Study in the Concept of Transcendence in Contemporary German Theology /1986-ban Princetonban írt tanulmány, mely 1991-ben Edinburghban jelent meg/

Testvérek menjünk bátran /1992/

Újrakezdés /1992/

Isten és ember titka /1993/

Kálvin teológiája /Kolozsvár/ /1996/

Újkantiánus és értékteológia /1996/

Aspecte der Gottesfrage /1979-ben Baselban írt disszertáció, megjelent 1998-ban Kolozsváron/

Párválasztás-Házasság /1998/

Jézus és Európa /1998/

Isten szuverenitása és az ember felelőssége /Nemzeti imádságaink az Ige tükrében: Himnusz, Szózat/ /1999/

Magyar Református Millennium /2000/

Isten kezében a történelem /2000/ /Dániel könyve/

Az Isten-kérdés szempontjai /2001/ /Disszertáció magyar nyelven/

1 Mózes 22 /2001/

Mai sorskérdéseink és igei válaszaink /2001/

Püspöki jelentések /1991-2002/

Nyitás a végtelenre /2003/

Apokalipszis most és mindörökké /Jelenések könyve/ /2005/

Evangéliumot prédikál a prédikátor /Prédikátor könyve/ /2005/

Apokalipszisből megmentő emlékezés /Zakariás könyve/ /2006/

Magyar Nemzetstratégia: Az élet lényege, szentsége, tisztelete /2008/

Evangéliumok evangéliuma /János 3,16-ról/ /2009/

Rodentól Krisztusig /2010/

Transzcendencia - a XX. századi protestáns teológiában /2011/

Református Ravasz relikviák /2011/

A költő Vátesz Ady /2008-2013/ I-II-III-IV kötet

Posztumusz:

Új Református Hiszekegy /2013/

Jób Könyve - Szenvedéskultusz helyett szenvedéskultúra /2014/