“A SZINTÉZIST TEREMTŐ ADY” Bibliaóra a Cimbalom utcai egyházközségben 2009.01. 28.